Opracowanie strategii komunikacji dla projektu: Etyka i biznes.

Zadanie agencji: przygotowanie strategii komunikacji w Kampanii: Etyka i biznes.

Działanie: agencja podjęła się zadania w oparciu o wcześniej zrealizowaną analizę sytuacji wyjściowej. Sformułowana została strategia oraz dobrane narzędzia niezbędne w jej realizacji.

BMC zajęło się m.in.:

  • Kampanię outdoor
  • Kampanię radiową
  • Kampanię telewizyjną
  • Wywiady telewizyjne
  • Wywiady radiowe
  • Produkcję reklamy na potrzeby kampanii

Efekty: wzrost świadomości wśród przedsiębiorców i pracowników związanej z tematem etyki w biznesie.

Ponad 150 publikacji medialnych.