WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wprowadzanie na rynki zagraniczne podmiotów gospodarczych:

  • Analiza projektów infrastruktury na rynkach zagranicznych;
  • Wprowadzanie podmiotów gospodarczych z Unii Europejskiej oraz z poza niej na inne rynki;
  • Kojarzenie firm o podobnym profilu do realizacji celów na rynkach zagranicznych